WEB REPORTING

  • El nostre sistema permet recollir la comptabilitat i les alarmes de qualsevol màquina recreativa electrònica (EGM) compatible amb SAS.

  • Totes aquestes dades s'envien al servidor al núvol en temps real per a la supervisió i generació d'informes.

  • La nostra IOT board permet capturar dades sense interferir en lús de la connexió SAS de la màquina de joc actual. És completament transparent al sistema de monitoratge preexistent.

ÚS

  • El principal objectiu és capturar i registrar tota la informació sense la necessitat de treballar amb fabricants de EGM o fabricants de sistemes de monitorització de màquines recreatives existents.

  • Compte amb un processament BigData que permet monitoritzar el comportament de l'EGM pel client o l'administració, on disposa de tota la informació a través d'una base de dades accessible al núvol, i permet la creació d'informes i càlculs de dades.

DATA RECEPTION SYSTEM

  • WebReporting és un sistema d'emmagatzematge de dades i informació, on l'operador/client podrà consultar mitjançant un portal web prèviament configurat (WebReporting), els comptadors i informació de cada terminal o els històrics de premis (Jackpots) lliurats, per anàlisi del mateix.

  • En accedir-hi disposarà d'un tauler central amb tots els terminals connectats al sistema i tota la informació de cadascú com; Nom i descripció de la màquina, número de sèrie, ubicació, versió de sistema instal·lat, entre d'altres.

SEGURETAT

  • El sistema WebReporting compta amb privilegis personalitzables per usuari que permeten diferents filtres i nivells de visualització per garantir la seguretat i la confidencialitat de la informació.

Només veu qui hi té a veure, el que té que veure...

DESCARREGA EL CATÀLEG AQUÍ

Si desitges informació més detallada aquí pots descarregar el catàleg.