READY 2B

 • Ready2B és un element que permet l'adaptació de qualsevol joc d'atzar a Espanya o del país on es requereixi, a la legislació vigent d'una determinada comunitat autònoma, estat o província. Per al cas d'Espanya, cada comunitat autònoma té les pròpies lleis de joc respecte a qualsevol màquina que permeti als jugadors guanyar premis en efectiu. Ready2B permet adaptar aquest tipus de jocs a les lleis esmentades.

 • El sistema consisteix a convertir els crèdits o efectiu de l'usuari en tokens que es puguin utilitzar per jugar al joc d'atzar i, posteriorment, convertir en efectiu la resta de tokens o els obtinguts com a premis al joc.

 • La conversió de tokens a efectiu i viceversa es fa de conformitat amb les lleis vigents que cada jurisdicció, d'acord amb la seva llei, aplica respecte de les màquines de joc tipus B.

 • Ready2B consta d'un ordinador i/o programari que controla tot el sistema, un lector de targetes Contactless que permet a l'equip tècnic fer la gestió i configuració, accés a una pantalla tàctil amb què l'usuari pot interactuar i, finalment, un conjunt de perifèrics que componen el sistema de cobrament i cobrament, botons de joc i comptadors.

Elements que es poden visualitzar a la pantalla tàctil i que permeten la interacció amb el dispositiu

 • Llums Token / Euro / Mystery / Nada

 • Comptador de crèdit (CRÈDITS)

 • Comptador de reserva (RESERVA)

 • Comptador de banc (BANC O PREMIS)

 • Jugar (Autoplay)

 • Aposta (€0.20/€1/altres)

 • Cobrar

FUNCIONALITATS

 • L'anomenada API Ready2B del joc permet que el joc implementi les necessàries funcionalitats per a la integració del sistema R2B. L'entrada de diners, la sortida de diners del joc o la retirada, la consulta de l'estat del joc, la modificació de l'estat del joc i el reinici de la memòria del joc.

 • També el control de cert maquinari que pot ser opcionalment subministrat pel sistema R2B com a llums i botonera.

 • R2B obté tota la informació comptable requerida per loperador. Tant se val el que faci el joc de Casino/Internet. Els comptadors reals que necessitarà un operador són manejats per R2B.

DESCARREGA EL CATÀLEG AQUÍ

Si desitges informació més detallada aquí pots descarregar el catàleg.