SISTEMA JACKPOT CONTROLLER

  • És un sistema d'interconnexió desenvolupat per a casinos i salons per interconnectar màquines de joc a un sistema de Jackpot en comú.

  • El nostre sistema compta amb la tecnologia per suportar la quantitat de Jackpots que l'operador requereixi com també la gestió dels mateixos quant al sistema de creixement del premi i el rang en què vulgui que es faci.

  • El sistema de Jackpot és totalment configurable des de l'inici de la instal·lació i després durant el transcurs del mateix. Compte amb la possibilitat de configurar un valor d'inici, el valor del premi, i aquest és totalment personalitzable de forma independent per cada Jackpot, en el cas de comptar amb diversos premis alhora.

  • El sistema d'interconnexió es divideix en 2 parts de maquinari. Una s'instal·la a la màquina de joc que l'operador vulgui que hi participi i se sumi al premi Jackpot (obté la comptabilitat mitjançant sistema SAS o comptadors mecànics), i l'altra, un PC central que serà el controlador de totes les màquines i qui farà la gestió de la sort dels Jackpots i el control del que s'ha jugat per màquina.

VIDEOS PREMIATS

  • El sistema de Jackpot compta amb vídeos d'animació automatitzats on en sortir el premi seleccionat, començarà la seva reproducció automàtica a totes les pantalles que es troben connectades al sistema i al saló. Aquests vídeos seran prèviament configurats juntament amb tot el sistema segons els requeriments de loperador.

DESCARREGA EL CATÀLEG AQUÍ

Si desitges informació més detallada aquí pots descarregar el catàleg.